SON DAKİKA
Performans notuna yargıdan iptal

Performans notuna yargıdan iptal

11 Kasım 2017 - Cumartesi 09:10
EĞİTİM-BİR- SEN

Eğitim-Bir- Sen olarak, çalıştığı eğitim kurumunun müdürü tarafından eğitim-öğretim yılı
sonunda hakkında yapılan performans değerlendirmesinde 73 puan alan üyemiz adına
açtığımız davada, mahkeme, düşük performans notunun gerekçelerinin ortaya konulamadığı
ve objektif kriterlere göre not verilmediği gerekçesiyle işlemi iptal etti.
İstanbul 11. İdare Mahkemesi, kararında, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve
türden eğitim kurumunda görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamış olan öğretmenlerin,
görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından her ders yılı sonunda başarı, verimlilik
ve gayretlerinin değerlendirilmesini içeren raporlarda yer alan soruların nitelikleri itibarıyla
gözlem ve kanaate dayalı cevapları gerektirmesine ve idareye bu sorulara verilen cevapların
gerçekliğini somut bilgi ve belgelerle kanıtlama zorunluluğu yükletilmemesine karşılık,
performans değerlendirme puanının özellikle ilgilinin yürüttüğü görevdeki eğitim-öğretimi
planlayabilme, eğitim-öğretim ortamlarını düzenleyebilme, iletişim becerilerini etkili
kullanabilme, çevre imkanlarını kullanabilme, zamanı yönetebilme, öğretim yöntem ve
tekniklerini etkin biçimde kullanabilme, eğitim-öğretim sürecini değerlendirebilme, kurumun
eğitim-öğretim politikalarına uyum ve katkı sağlayabilme, öğretmenlik mesleğinin
gerektirdiği genel tutum ve davranışları sergileyebilme, etkili iletişim kurabilme, çocuk ve
insan haklarını gözetme, ölçme ve değerlendirmede adil ve şeffaf davranma, mesleki ve kişisel
gelişimi ile ilgili çalışmalara katılma, zamanı etkin kullanma, eğitim kalitesinin artırılmasında
yenilikçi anlayış benimseme konularıyla ilgili sorularına verilen cevapların olumsuz olması
halinde, bu değerlendirmeye yol açan nedenlerin ve bu olumsuzluğun hizmete etkisinin somut
olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bu durumda, davacının performans notunun 73
olarak belirlenmesine ilişkin gerekçelerin davalı idare tarafından ortaya konulamadığı açık
olduğundan, objektif kriterlere dayanmayan dava konusu performans değerlendirme
puanında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Pilot illerde uygulanmasına başlanan öğretmen performans değerlendirmesinin hukuki
temelinin bulunmadığı, objektif ve denetlenebilir nitelikte olmadığı bu vesileyle bir kez daha
gözler önüne serilmiştir.
Eğitim-Bir- Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’nın gündeme getirdiği tarihten bu yana
performans değerlendirmesine karşı duruşumuzu her platformda ortaya koyduk. Not vererek
öğretmeni değerlendirme uygulamasına son verilmesi için mücadelemiz devam edecektir.

İbrahim COŞKUN
EĞİTİM BİR SEN ŞUBE BAŞKANI

Yorumunuz
İsminiz:


Yorumunuz:
Okuyucu Yorumları
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.