SON DAKİKA
“Kur’an ve Sünnet’te Temel Ahlâk Kavramları”
09 Temmuz 2009 - Perşembe 15:25
Ahmet SARRAOĞLU

TAKVÂ Kelimesi sözlüklerde “İnsanın , ibadet ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek durumlardan korunması “ şeklinde tarif edilir . Seyyid  Şerif El- Cürcâni , Et-Ta’rifât isimli terimler sözlüğünde takvânın “ Allah’a itaat ederek o’nun vereceği cezalardan korunmak ; insanın kendisini , yaptığı veya yapmadığı şeyler yüzünden müstahak olacağı ukubattan yine Allah’a itaat ederek koruması “ anlamına geldiğini belirtir . Aynı âlimin kaydettiği diğer bazı tariflere göre takvâ , “ kulun mâsivâdan sakınmasıdır ; dinin edep ve erkanına saygılı olmaktır; insanı Allah’tan uzaklaştıran uzaklaştıran  her şeyden uzak durmaktır ;nefsâni hazları terk etmek , yasaklardan uzak durmaktır ; gönlünde Allah’tan başka hiçbir şey görmemendir ; kendini hiçbir kimseden daha iyi diye düşünmemendir ; Allah’tan başka her şeyi terk etmektir, sözde ve davranışta Hz.Peygamber’e uymaktır “ Fahreddin er- Râzi , Bakara suresinin 196 . ayetini tefsir ederken , takvâ için , “ bütün dini ve ahlâki ödevleri yerine getirme ,din ve ahlâkın sakıncalı bulduğu  tutum ve davranışlardan da kaçınma “ anlamını içeren bir tanım yapmıştır . Tanınmış mutasavvıf Ebû  Talib El Mekki’nin tarifi ise daha kısa fakat oldukça kapsamlıdır :”Takvâ bütün iyilikleri kapsayan bir isimdir”

( Kütütul – kulüb, 1 , 196 )

               

Kur’ân-i Kerim’de , âhiret inancının yoğun olarak işlendiği ilk zamanlarda inen âyetlerde takvâ , Allah’ın şiddetli azabına karşı siper vazifesi görecek olan korku ve kaygı şuurunu ve bu şuurun bir sonucu olarak Allah’ın buyruklarına uyup yasakladığı şeylerden titizlikle kaçınmayı ifade eder .Ancak zamanla , İslâm cemaatinin hem sayı hem de  keyfiyet bakımından gelişmesine paralel olarak , takvâ kavramının içeriğinin de geliştiği ve zenginleştiği görülür .

 

Bakara suresinin hac ile ilgili 197 . âyetinde bazı kötülükle , ahlâki olmayan davranışlar sıralandıktan sonra mutlak olarak iyiliğin önemi vurgulanmakta , ardından da genel olarak kötülükleri terk edip iyilikler yapmaya şâmil bir kavram olarak takvânın önemi ifade edilmektedir .Burada takvânın  “ en hayırlı azık “ şeklinde nitelendirilmesi onun dini ve ahlaki hayat için vazgeçilmezliğine işaret eder . Yine Bakara suresinde ( 2 / 237 ) takvânın , bağışlama ve ferağatı de kapsayan geniş ahlâki içeriğine işaret edilmiştir .Mâide suresinin 8 . âyetinde takvâ , adaleti de içine alan yüksek bir fazilet olarak gösterilir . Sosyal hayatın düzeni için adaletin gerekliliği göz önüne alınacak olursa , bu âyete göre takvânın , artık sadece ferdi ve vicdani fazilet değil , aynı zamanda toplumsal düzenin de bir gereği olduğu ortaya çıkar .    

Yorumunuz
İsminiz:


Yorumunuz:
Okuyucu Yorumları
6FyQwJiSe
24.04.2016 22:16
Wikipedian kautta löytyi että sama OPN3 enkafalopsiinia on löytynyt aivoista jo vuonna 1999 John Hopkins yliopistolla."J Neurosci. 1999 May 15e1i(10):3681-90.Enc;phalops9n: a novel mammalian extraretinal opsin discretely localized in the brain.Blackshaw S, Snyder SH."
Yazarın Diğer Yazıları