SON DAKİKA
“İNSAN”
06 Haziran 2010 - Pazar 18:28
Ahmet SARRAOĞLU

Varlıkların en kıymetlisi olan insan okumakla mükelleftir. Kendisi okuyup mahiyetini anlayan insan insanlık gereği olan ve yapılması gereken şeyleri yapar.

 

         Peygamber efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: ‘Kendisini tanıyan Allah’ı da tanır.’ Bu hadis-i şeriften yola çıkarak diyebiliriz ki insan her şeyden evvel kendini tanımalıdır.

 

        İnsan kendisine şu soruları sormalıdır: Ben neyim? Nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Beni bu dünyaya gönderen beni niçin göndermiş? Benim bu dünyadaki vazifem nedir? Bu vazifeyi yaparsam mükafatım ne olacak? Bu vazifemi ihmal edersem nasıl bir ceza göreceğim?

 

        Tabii ki insanın bu sorulara cevap verebilmesi için kendi aklına müracaat etmesi gereklidir. Aklıyla bu sorulara cevap araması gereklidir. Aklı bu sorulara cevap bulamazsa semavi dinlerin kitapları olan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’e müracaat etmelidir. Ancak bugün ilahi kitaplardan Tevrat, Zebur ve İncil tahrifata uğramış olduğundan ve de Ku’an-ı Kerim’in gelişi ile hükümleri kalkmış olduğundan elbette müracaat edilecek tek ve yegane kaynak Kur’an-ı Kerim’dir.

 

      Kur’an-ı Kerim’e dikkatli bir şekilde bakılacak olursa görüleceği gibi bu ilahi kitap insana hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet (ibadet kitabı), hem bir kitab-ı emir ve davet (insanlara emir ve davetleri sunan bir kitap), hem bir kitab-ı zikir (yani zikir kitabı), hem bir kitab-ı fikir (yani düşünmeye sevkeden bir kitap), hem bütün insanın hacat-ı maneviyyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden (yani semavi kitapların mana ve hükümlerini içerisinde bulunduran) tek cami (toplayıcı) bir kitab-ı mukaddestir.

 

         İşte bu konumda olan ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’e müracaat edilmelidir. Kur’an-ı Kerimde insanın yaratılışı ve yaratılış gayesi açık ve net şekilde ifade edilmektedir: ‘ Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp bana ibadet etsinler diye yarattım’ Zariyat suresi 51/56.

 

      Burada Allah, Allah’tan başka nesneleri şerik (Allah’a ortak) sayan insanları ve cinleri azarlayarak ‘ Ben onları başkalarına kulluk etsinler diye değil, bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bütün kainatı yarattığı halde onlardan sadece ikisinin (yani insanlar ile cinlerin) ele alınmasının sebebi şudur: Kainattaki bütün varlıklar Allah’a itaat ve ibadet içindedirler. Fakat irade ve tercih hakkı insanlarla cinlere verilmiştir. Bunların başka nesnelere yönelip şirk koşmamaları gerekir.

 

     Kur’an-ı Kerim’de açık ve net şekilde görüldüğü gibi insanın yaratılış gayesi iki şeyden ibarettir:

1. Allah’ı tanımak

2. Allah’a kulluk yapmaktır.

 

Kulluk da iki şeyden meydana gelir:

1. İlahi emirleri yerine getirmek

2. İlahi yasakları çiğnememektir.

 

     İnsan bu şekilde hareket ederse hem dünyada hem ahirette mutlu ve mesut olur.

Yorumunuz
İsminiz:


Yorumunuz:
Okuyucu Yorumları
Yazarın Diğer Yazıları