SON DAKİKA
“Evlenmenin önemi”
07 Kasım 2008 - Cuma 19:15
Ahmet SARRAOĞLU

İslam dini Müslümanların evlenip yuva kurmalarına büyük önem verir.  Kur’ân-i Kerim ‘de “ Size onlar sayesinde veya onlarla huzur ve sükûnete ermeniz için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet halk etmesi onun kudretinin alametlerindendir.  Bunda düşünen bir topluluk için işaretler vardır “ ( Er-Rum 30 / 21 ) denmiştir. Bir başka ayet-i kerimede “ Sizden bekâr olan kimseleri, köle ve cariyelerinizden uygun olanları evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler Allah fazlından onları zenginleştirecektir Allah  ( imkânları ve rahmeti ) geniş ve ( her şeyi ) bilendir “( En-Nur 24 / 32 ) buyurulmuştur. Hz. Peygamber de muhtelif hadislerinde Müslümanları evlenmeye teşvik etmiştir. Meselâ bir hadis-i şerifinde , “ Ey gençler sizden evlenmeye güç yettirenler evlensin “ ( Buhâri , “ Nikâh “ , 3; Müslim , “ Nikâh” , 1 ) buyurmuş, bir başka hadisinde keza ,” Peygamberlerin dört sünneti vardır “ demiş ve dördüncü olarak evlenmeyi saymıştır ( Tirmizi , “ Nikâh “ , 1; Müsned. V, 421 ) Bu mealde birçok ayet ve hadis zikredilebilir. Bütün bunlar İslâm ‘ın genel yaklaşımının kadınla erkeğin birbirinden uzak durması değil, Allah tarafından konulan sınırlar çerçevesinde bir arada yaşanması olduğunu göstermektedir. Allah tarafından konulan sınırlar derken meşru bir nikâh ilişkisi kastedilmektedir. Bu yönüyle İslâm dini mümkün olduğunca kadınlardan uzak durmayı ve bekâr kalmayı öğütleyen ve ruhbanlığı en büyük dindarlık olarak takdim eden Hristiyanlıktan ayrılmaktadır.

 

                           Allah Teâlâ yukarıda meali verilen ayet-i kerimede kadın ve erkeğin birbiri için yaratıldığını ve bu tür bir yaratılışın Allahın kullarına bir lütfü olduğunu bildirmektedir.

Bu kadın ve erkeğin birbirinden uzak olmasının değil sağlıklı ve temiz bir zeminde beraber olmasının fıtrata daha uygun olduğunu göstermektedir. Bu en güzel şekilde evlenme ile mümkün olmaktadır. Öte yandan sağlıklı nesiller elde etmek ancak bu nesillerin bir evlilik içinde meydana gelmesi ve anne babanın müşterek ilgi ve sorumluluğu altında büyütülmesi ile mümkündür. Böyle bir birliktelik içinde meydana gelmeyen çocuklar gerek sosyal gerek psikolojik gerekse ahlâkî bakımdan daha problemli olmaktadır. Ayrıca toplumsal ahlâkın korunmasında da kadın erkek ilişkilerinin bir evlilik zeminine dayanmasının büyük önemi vardır. Evlenmenin mümkün olmadığı çoğu durumda kadın ve erkekler birbirlerinden uzak durmamakta, sadece ilgilerini gayri İslami zeminlerde sürdürmekte veya normal olmayan ilgi ve alâka yollarına duçar olmaktadırlar.

Yorumunuz
İsminiz:


Yorumunuz:
Okuyucu Yorumları
Yazarın Diğer Yazıları