SON DAKİKA
“Evlât Edinme”
28 Mayıs 2009 - Perşembe 18:50
Ahmet SARRAOĞLU

Bu  konuda son  olarak evlât edinmeye temas etmek gerekir .İslâm hukukunda kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukuki birtakım sonuçlar doğuran bir evlâtlık kabul edilmiş değildir .Şu anlamdaki , evlât edinenle evlâtlık arasında bu ilişki sebebiyle bir mahremiyet doğmaz .Aynı şekilde evlât edilenin asli nesebinin zayi edilmesi ve evlât edinenlerin nesebine kaydedilmesi ve  buna bağlı olarak evlat edinenle evlatlık arasında tek veya çift taraflı bir mirasçılık ilişkisi de yoktur . Şu kadar var ki  Osmanlı uygulamasında kimsesiz çocukların evlâtlık adı altında ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaksızın hayır sever kimseler tarafından bakılıp büyütülmesinin örneklerine de rastlanmaktadır .Şer’iyye sicil defterlerinde oldukça çok sayıda bu tür evlâtlık ( tebenni ) kaydına rastlanmaktadır .Bunların Şer’iyye sicillerine geçmiş olması mahkemece nafaka takdiri sebebiyledir . Mahkeme tarafından takdir edilmeyen nafakalar , harcayan kimse bakımından bağış sayılıp geri istenemeyeceğinden böyle kimsesiz birisini evlât edinenler gerektiğinde çocuğu geri isteyecek olanlara karşı ileri sürmek üzere mahkemeye nafaka taktir ettirmeyi müstekar bir uygulama haline getirmişlerdir .Osmanlılarda karşımıza çıkan evlâtlık uygulamasında İslamiyet öncesi Türklerdeki evlatlık uygulamalarının kanıtlarını görmek mümkündür .

 

Günümüzde gerek kimsesiz çocukları sırf hayır yapmak için bakıp yetiştirmek amacıyla , gerekse çocuğu olmayan ailelerin kendi çocukları gibi büyütmek üzere evlât edinmeyi arzu ettikleri görülmektedir .Öteden beri muhafazakâr aileler , çocuğun büyümesiyle ortaya çıkacağı düşünülen mahremiyet sebebiyle bu uygulamaya pek sıcak bakmamaktadırlar .Bununla birlikte toplumda kimsesiz çocukların büyütülüp iyi bir ortamda yetiştirilmesinin de çocuğu olmayan ailelerin evlâtlık edinmesinin de  yararları açıktır . Böyle olunca , iki yaştan küçük çocukların neseplerinin korunması anne ve babalarıyla irtibatlarının sağlanması kaydıyla evlatlık edinip emzirilmesi ve böylece süt mahremiyeti konumuna çıkarılması bu mümkün olmadığında bile mahremiyetle ilgili dini kayıt ve şartlara uyularak bu yolun işletilmesi mümkün görünmektedir .   

 

Yorumunuz
İsminiz:


Yorumunuz:
Okuyucu Yorumları
Yazarın Diğer Yazıları