SON DAKİKA
“Emzirme”
04 Haziran 2009 - Perşembe 14:17
Ahmet SARRAOĞLU

Çocuğun bakım ve büyümesinde emzirmenin önemli bir yeri vardır . Bu bakımdan emzirme , İslâm hukukunda ana babaya terettüp eden bir vazife olarak ayrıca düzenlenmiştir . Hanefi hukukçular  annenin çocuğunu emzirmeye dinen mecbur olduğunu , ancak hukuken olmadığını söylerler . Bu görüş çocuğun nafakasının herhalükârda  babaya ait olması ve o dönemlerde toplumda ücretli sütannenin kolayca bulunabilmesi sebebiyledir .Hanefiler bu yükümlülüğü her durumda babaya vermişlerdir . Diğer mezhep hukukçuları ise annenin dinen  olduğu gibi hukukende çocuğunu emzirmek zorunda olduğunu söylerler .Şu kadar varki çocuk yalnız annenin sütünü kabul ediyor veya  sütanne bulunamıyor  veyahut’da  babanın sütanne tutacak mali gücü bulunmuyorsa bu durumda Hanefiler’e göre de anne hukuken çocuğunu emzirmeye mecburdur .

 

Anne emzirme için evlilik devam ederken veya boşanma iddeti beklerken herhangi bir ücret isteyemez .Çünkü bu dönemlerde  nafakası  esasen kocaya yani çocuğun babasına aittir .Fakat boşanma iddeti biten veya ölüm iddeti bekleyen kadın emzirme için çocuğun babasından veya bizzat çocuktan yahut çocuğun nafakasından sorumlu olanlardan ücret talep edebilir .

 

Emzirme süresi iki yıldır .Bu şu anlama gelir ki anne emzirme için bir ücret alıyorsa ilk iki yıl için ücret isteyebilir ; ondan sonrası için ücret isteyemez .Süt yoluyla kurulan kısımlık da çocuğun ilk iki yaş içinde süt emmesi durumunda meydana gelir . 

 

ÇOCUĞUN BAKIM VE TERBİYESİ

 

İslâm hukukunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine hidâne adı verilir .Evlilik içinde çocuğun bakım ve terbiyesi genelde sorun olmaz .Anne baba bunu müştereken yerine getirirler .Problem evliliğin bir sebeple sona ermesi durumunda bu görev ve sorumluluğun kim tarafından yerine getirileceğidir . Çocuğun bakım ve terbiyesi belli bir yaşa kadar annenin hak ve sorumluluğu altındadır . Hanefiler hidânenin hem çocuk hem de anne için bir hak olduğu görüşündedir. Buna göre hidâne annenin hem hakkı hem de sorumluluğudur .Dolayısıyla anne bu görevi yerine getirmekten  de kaçınamaz .Anne sağ değilse bu hak ve sorumluluk annenin kadın akrabalarına aittir .Yalnız çocuğun bakım ve terbiyesini üstlenen kimsenin tam ehliyetli  ( akıl baliğ ) olması , çocuğa bakmaya muktedir ve çocuğun sıhhat ve ahlâkını korumada güvenilir bir kimse olması gerekir .

 

Çocuğun bakım ve gözetime muhtaç olduğu yaş kız ve erkeklerde farklıdır .Genellikle bu yaşın nihai sınırı kızlarda dokuz- onbir , erkeklerde yedi – dokuz olarak belirlenmiştir .Bu yaşlara kadar çocuk annesinin veya annesinin yerini tutan bir akrabasının yanında , bu yaştan sonrada  kural olarak babasının yanında kalır .Çocuğun menfaat ve emniyeti gerektirdiği taktirde hâkim tarafından anne veya  bir başka yakınının yanına verilmesi de mümkündür .Hidâne çocuğun annesi değilse bakım ve gözetim için  ücrete hak kazanır .Bu ücret çocuğun bir mal varlığı varsa ondan ödenir , yoksa hukuken nafakası  kime aitse onun tarafından karşılanır .

 

Yorumunuz
İsminiz:


Yorumunuz:
Okuyucu Yorumları
Yazarın Diğer Yazıları